سلام وقت بخیر من وقتی ۱۲ سالم بود پدرم فوت کرد و سه دنگ از منزل مسکونی اش را که در روستا بود ارث من کردو سه دنگ دیگرش را به مادرم داد چند سال بعد خانواده ام دریت زمانی که من هیچی از حق و ارث و میراث ح...

سلام وقت بخیر من وقتی ۱۲ سالم بود پدرم فوت کرد و سه دنگ از منزل مسکونی اش را که در روستا بود ارث من کردو سه دنگ دیگرش را به مادرم داد چند سال بعد خانواده ام دریت زمانی که من هیچی از حق و ارث و میراث حالیم نبود و هیچ اجازه نامه کتبی جهت فروش اون خونه ازم نگرفتند اون منزل را فروختند و با پولش یه زمین در شهر گرفتند به جای دو زمین مجزا )منظورم ارثیه ام است ) و شروع به ساختن کردند و به من هم گفتند طبقه بالا را بساز و استفاده کن و من هم با وام و فروش طلا بالا را ساختم حالا حق من از سه دونگ ارثیه و ساختمان طبقه دوم که با پول خودم ساختم چیه اونها میگن فقط سه دونگ زمینی و سه دونگ هوایی به تو تعلق میگیرد و لی من میگم پدرم سه دونگ خونه را به من داده بود و وصیتنامه اش هم دارم و طبقه دوم هم با بیچارگی ساختم حتی یک و نیم دونگ از بالا و یکی و نیم دونگ پایین مهر زنم هست ماددم زنده است ولی هیچ اختیاری از خودش نداره و خواهربرادرهام طمع دارند چطوری به حقم برسم

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 108 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...