درود و خدا قوت به شما
در بعضی از سایتها در خصوص بازنشستگی نوشته شده در صورتی که 30 سال کارکرد شما قبل از 20 اسفند کامل میشود باید درخواست بازنشستگی خود را در سایت تامین اجتماعی ثبت کنید تا افزایش حقوق...

درود و خدا قوت به شما در بعضی از سایتها در خصوص بازنشستگی نوشته شده در صورتی که 30 سال کارکرد شما قبل از 20 اسفند کامل میشود باید درخواست بازنشستگی خود را در سایت تامین اجتماعی ثبت کنید تا افزایش حقوق بازنشستگی سال جدید به فرد تعلق گیرد. و اگر از 21 اسفند الی 29 اسفند درخواست ثبت شود افزایش حقوق سال بعد به ایشان تعلق نمیگیرد. آیا این بخشنامه یا قانون در تامین اجتماعی وجود دارد و درست است؟

10 ماه پیش
2 پاسخ 0 نظر 168 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبهتر است از شماره تماس گویا سازمان تامین اجتماعی اطلاعات بیشتری کسب کنید ۱۴۲۰

1401-11-13 06:40:11

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسبهتر است از شماره تماس گویا سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرید تا راهنمایی شوید ۱۴۲۰

1401-11-13 06:42:44

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...