سلام من باتوجه به اینکه همسرم هیچ مطلع نبوده درقولنامه خانه نصف ان را به جای مهریه به اسمش کرده ام وادعای جدایی دارد میتواند خانه قولنامه ای راکه نصف به جای مهریه به اسمش است بفروشد

سلام من باتوجه به اینکه همسرم هیچ مطلع نبوده درقولنامه خانه نصف ان را به جای مهریه به اسمش کرده ام وادعای جدایی دارد میتواند خانه قولنامه ای راکه نصف به جای مهریه به اسمش است بفروشد

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 24 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام وقت بخیر ببینید نسبت سهمش که بنامش خورده و اسمش در قول نامه امده بله ایشان حق دارد

1402-01-01 05:02:45
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...