سلام من باتوجه به اینکه همسرم هیچ مطلع نبوده درقولنامه خانه نصف ان را به جای مهریه به اسمش کرده ام وادعای جدایی دارد میتواند خانه قولنامه ای راکه نصف به جای مهریه به اسمش است بفروشد

سلام من باتوجه به اینکه همسرم هیچ مطلع نبوده درقولنامه خانه نصف ان را به جای مهریه به اسمش کرده ام وادعای جدایی دارد میتواند خانه قولنامه ای راکه نصف به جای مهریه به اسمش است بفروشد

12 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 138 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام وقت بخیر ببینید نسبت سهمش که بنامش خورده و اسمش در قول نامه امده بله ایشان حق دارد

1401-12-25 11:29:21
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...