سلام اگه مردی صیغه موقت کرده باش وبعد از مدتی که صیغه باطل شده زن اول فهمیده باشه میوه برای طلاق اقدام کنه؟البته بعد از اتمام مدت صیغه تلفنی در تماس هستند

سلام اگه مردی صیغه موقت کرده باش وبعد از مدتی که صیغه باطل شده زن اول فهمیده باشه میوه برای طلاق اقدام کنه؟البته بعد از اتمام مدت صیغه تلفنی در تماس هستند

3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...