در انتهای سند مالکیت زمینی موروثی که نسل اندر نسل چرخیده و اکنون به پدرم رسیده است،  چنین آمده است: "بموجب این سند ، تملک زمین مزبور به نام محمد علی وریجی به دعوی تصدی وقف عام، ثبت و در حوزه ثبتی ......

در انتهای سند مالکیت زمینی موروثی که نسل اندر نسل چرخیده و اکنون به پدرم رسیده است، چنین آمده است: "بموجب این سند ، تملک زمین مزبور به نام محمد علی وریجی به دعوی تصدی وقف عام، ثبت و در حوزه ثبتی ... درج می گردد." سوال: در این سند ملکی که طی آن زمین خرید و فروش یا معامله شده است، دقیقا و مشروحا منظور از "به دعوی تصدی وقف عام " چیست? مگر "مال یا عین وقفی" ، قابل خرید و فروش و معامله می باشد? اگر بخواهم مطابق با قانون"تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی " برای این زمین، سند رسمی اخذ کنیم با توجه به سندی که در بالا شرح آن رفت و عبارت "دعوی تصدی وقف " در آن ذکر شد، سند کنونی به چه صورت به نام پدر بنده صادر می شود یا اصولا برای اسناد ملکی با این عبارت ، سند ملکی درخواستی جدید به چه صورت صادر می شود ?

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 303 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالحسام خوشگواری
حسام خوشگواری

وکیل پایه یک دادگستریبا عرض سلام؛
ابتدا باید بررسی شود که زمین مورد نظر شما از لحاظ عرصه و اعیان وقف می باشد یا خیر. در صورتی که اوقافی بودن زمین شما محرز شود می بایست تقاضای تنظیم سند اجاره از اداره اوقاف محل وقوع ملک و یا متولی آن در صورت وجود متولی نمایید.
با توجه به اینکه سوال شما کمی مبهم است و مدارک نیز پیوست نشده است، در صورت تمایل می توانید با وکیل یا مشاور حقوقی تماس حاصل فرمائید.

1398-07-13 09:25:11
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...