سلام بر تیم زحمتکش شما. اگر قرارداد اجاره منزل به نام خانم باشد و خود خانم ترک منزل نموده باشد شوهر نیز با گذشت چند ماه از پایان قرارداد اجاره منزل را به دلیل نداشتن مسکن تخلیه نکند، آیا زن می تواند ا...

سلام بر تیم زحمتکش شما. اگر قرارداد اجاره منزل به نام خانم باشد و خود خانم ترک منزل نموده باشد شوهر نیز با گذشت چند ماه از پایان قرارداد اجاره منزل را به دلیل نداشتن مسکن تخلیه نکند، آیا زن می تواند از شوهرش به اتهام مزاحمت ملکی شکایت کند؟ توضیح اینکه خود خانم قبل از پایان قرارداد اجاره خانه را ترک نموده و چندین ماه است که به خانه مراجعت ننموده است

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 51 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...