سلام،خانه پدرم قولنامه ای هست و قولنامه بنام پدرم هست،ولی پول خرید ملک را مادرم داده بوده است( روی حساب فروش طلا وارثیه خودش و...)
الان یکسال پدرم فوت شده
همچنان ملک بنام پدرم هست،تقاضای ارتث کردیم،ما...

سلام،خانه پدرم قولنامه ای هست و قولنامه بنام پدرم هست،ولی پول خرید ملک را مادرم داده بوده است( روی حساب فروش طلا وارثیه خودش و...) الان یکسال پدرم فوت شده همچنان ملک بنام پدرم هست،تقاضای ارتث کردیم،مادرم میگوید ازنظر شرعی خانه برای اوهست،وهمه ما این را میدانیم که پولش رامادرم داده ولی بنام پدر ثبت شده. سوال من این هست آیا ازنظر شرعی و قانونی خانه متعلق مادرم هست یا پدرم،؟؟

9 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 187 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمد سجاد بقائی اردستانی
محمد سجاد بقائی اردستانی

وکیل پایه یک دادگستریسلام از لحاظ قانونی مالک پدر بوده و وراث همه در آن سهیم هستند مگر اینکه مادر که مدعی پرداخت ثمن آن می باشد در صورت اثبات می تواند پول آن را از وراث مطالبه کند

1402-06-06 11:48:17
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...