سلام زمینی خریدم 210 متر مسکونی بعد از چند ماه که برای سند مراجعه نمودیم سند ما را توقیف وابطال نمودند .شکی شدیم متهم شناسایی و زندانی وبه رد مال متهم شد .چون فرد دیگری شند المثنی گرفته بود از او برای...

سلام زمینی خریدم 210 متر مسکونی بعد از چند ماه که برای سند مراجعه نمودیم سند ما را توقیف وابطال نمودند .شکی شدیم متهم شناسایی و زندانی وبه رد مال متهم شد .چون فرد دیگری شند المثنی گرفته بود از او برای معاملات فضولی شاکی شدیم که به دلیل ناقص بودن مدارک و استناد به سند دادخواست ما رد و در تجدید نظر قطعی شد. سپس در شعبه دیگر با عنوان ابطال سند شاکی شده و قولنامه ها وحکم کیفری که به نفع ما قطعی شده بود ارائه داد و رای بدوی ابطال سند را گرفتیم که در تجدید نظر با حکم امر مختومه دادخواست رد شد و تقاضای دیوان نمودیم. می خواستم بدانم آیا دیوان به نفع ما رای می دهد. علاوه بر حکم کیفری متهم اقرار کتبی نموده که معامله اش با ما تقدم دارد و در حکم کیفری هم تایید شده است.

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...