با تشکر ازشما میفرمایید با داشتن همسرو دو فرزندم(یک دختر یک پسر)ارثی به برادر وخواهرانم نخواهد رسید؟؟؟
ناشناس

با تشکر ازشما میفرمایید با داشتن همسرو دو فرزندم(یک دختر یک پسر)ارثی به برادر وخواهرانم نخواهد رسید؟؟؟

3 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحسن
محسنسلام بله با بودن فرزند وهمسرتون به خواهر و برادر ارث نخواهد رسید.

در قانون ما برای ارث بردن سه طبقه در نظر گرفته شده:
طبقه اول: پدر و مادر. فرزندان وفرزندان فرزندان
طبقه دوم:اجداد و خواهر و برادر وفرزندان
طبقه سوم: عمه خاله دایی و عمو هستند
که در ین طبقه بندی در صورتی ک طبقه اول هرکدام باشند به طبقه دوم و سوم ارث نخواهد رسید.قابل ذکر است که همسر در هر صورت ارث میبرد جز طبقات نمیباشد.

1397-12-14 12:57:27

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...