باعرض سلام خدمت شما من چندماه قبل با به درخواست برادرخانمم یک چک برای ضمانت قرض گرفتن مبلغی توسط وی از فرد دیگر ی به وی دادم اما بعد مشخص شدکه برادرزنم این چک من را برده و بدون اطلاع من دریک قرارداد ش...

باعرض سلام خدمت شما من چندماه قبل با به درخواست برادرخانمم یک چک برای ضمانت قرض گرفتن مبلغی توسط وی از فرد دیگر ی به وی دادم اما بعد مشخص شدکه برادرزنم این چک من را برده و بدون اطلاع من دریک قرارداد شراکتی برای یک کار تولیدی ضامن کرده ومبلغی را از ان فرد قرض گرفته و درقرارداد این دو نفر که من از ان بی اطلاع بوده ام قید شده که فرد قرض دهنده فقط در سود شریک می باشد نه درضرر حال برادرزن من ورشکست شده و ان فرد قرض دهنده که مبلغ 290میلیون به وی داده تاکنون بیشتر از 470میلیون از برادر زن من گرفته و علاوه برا ن چک من راهم به اجرا گذاشته و حقوق و حسابهای من را بسته است حالا سوال من این است که آیامن می توانم به عنوان خیانت درامانت از برادرزنم شکایت کنم و علاوه براین از آن فرد نیز به عنوان نزول خور شکایت کنم ؟از هرگونه راهنمایی شما بسیار ممنونم

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...