.سلام.اگر برای تنظیم سند سرقفلی(اجاره نامه)بین شرکا و یا بین وراث(بدون حق انتقال بغیر و تابع قانون۱۳۵۶) نیاز به مالک در محضر باشد پس معنی اینکه میگویند انتقال سرقفلی به شرکا و یا وراث نیاز به اذن مالک...

.سلام.اگر برای تنظیم سند سرقفلی(اجاره نامه)بین شرکا و یا بین وراث(بدون حق انتقال بغیر و تابع قانون۱۳۵۶) نیاز به مالک در محضر باشد پس معنی اینکه میگویند انتقال سرقفلی به شرکا و یا وراث نیاز به اذن مالک ندارد وانها مالک سرففلی محسوب میشوند چیست؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالعلیرضا شوری
علیرضا شوری

کارآموز وکالتسلام
انتقال به وراث که قهری می باشد و نیازی به اذن مالک ندارد.در مورد شرکا نیز چون حق بصورت مشاعاً بین شرکا وحود دارد و انتقال فی ما بین آنها به معنای انتقال به شخص جدیدی نیست و تنها نقل و انتقال موجب افزایش سهم یک شریک و کاهش سهم شریک دیگر می گردد لذا نیاز به اذن مالک ندارد

1399-09-30 09:26:25
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...