من تازه به این خانه آمدم بعد از دو هفته از ورودم یک روز فردی آمد تا بتواند چوب پرده نصب کند و با دریل صدا ایجاد کرد. من هم زمان کف دستشویی را نیز برای بار دوم شستم. عصر مرد همسایه طبقه پایین آمد و گفت...

من تازه به این خانه آمدم بعد از دو هفته از ورودم یک روز فردی آمد تا بتواند چوب پرده نصب کند و با دریل صدا ایجاد کرد. من هم زمان کف دستشویی را نیز برای بار دوم شستم. عصر مرد همسایه طبقه پایین آمد و گفت دستشویی آب داده و شروع کرد به داد زدن که امروز شما سر و صدا کردید من هم چون یک دختر تنها هستم و در این خانه تنها زندگی میکنم (مالک پدرم است) البته آن روز خاص مادرم از تهران آمده بود پیشم و خانه بود و ایشان مرد بود و صدایش را بالا برد ترسیدم و در را قصد کردم که ببندم ایشان از آن سمت در را هل داد و مانع بستن شد که من سریع تر در را بستم و قفل کردم ایشان با پا ۳ لگد به در زد و هی گفت باز کن و بعد من داد زدم که به پلیس زنگ میزنم و به پلیس زنگ زدم و پلیس اظهارات من و ایشان را ثبت کرد و امضا کردیم. اقدام ایشان اقدام به ورود غیرقانونی بوده؟ آیا من میتوانم از ایشان شکایت کنم؟ با توجه به اینکه تنها شاهدم مادرم هستند. مجازات ایشان چه خواهد بود؟ ایشان کوبیدن لگد را منکر شدند و پیش مدیر ساختمان قسم خوردند این کار را نکردند.

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 21 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالعلیرضا شوری
علیرضا شوری

کارآموز وکالتبا سلام
در مورد ایجاد سرو صداو ایجاد مزاحمت شما می تواید از ایشان طرح دعوی نمایید.بسته به صورتمجلسی که توسط کلانتری تنظیم شده است و اظهارات طرفین باید دید که اقراری مبنی بر سرو صدا و ایجاد مزاحمت نموده اند یا خیر؟

1399-09-30 09:21:51
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...