سلام متوفی قبل از فوت یک دستگاه آپارتمان با سند رسمی را از طریق مبایعه نامه غیر محضری و بصورت دستی فی مابین که به امضای برخی فرزندانش بعنوان شاهد رسیده را به شخصی واگذار کرده : اکنون خریدار چه مراحلی...

سلام متوفی قبل از فوت یک دستگاه آپارتمان با سند رسمی را از طریق مبایعه نامه غیر محضری و بصورت دستی فی مابین که به امضای برخی فرزندانش بعنوان شاهد رسیده را به شخصی واگذار کرده : اکنون خریدار چه مراحلی را برای بدست آوردن منزل و رسمی کردن این بیع باید انجام دهد ؟ آیا در پروسه انحصار وراثت و مالیات بر ارث قرار می گیرد یا نه ؟ آیا خریدار می تواند از وراث درخواست الزام به انتقال سند بنماید؟و یا اینکه خریدار صبر نماید تا مراحل انحصار وراثت انجام شود و توسط وراث انتقال انجام گیرد با ت.جه به اینکخ هیچ مشکلی برای حضور وراث و انتقال نیست؟ کدام راه بهتر است؟ ممنون از راهنمایی که میفرمایید

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...