سلام.سند دست نویس مبنی بر واگذاری زمین کشاورزی وسهم اب توسط پدر به فرزند.درحالیکه اولا پدر درزمان تنطیم قراداد بشدت بیمار بوده واز طرفی قدرت دیدن مطالب وهمچنین بشدت ناتوان از شنیدن مطالب تنطبم وبه امص...

سلام.سند دست نویس مبنی بر واگذاری زمین کشاورزی وسهم اب توسط پدر به فرزند.درحالیکه اولا پدر درزمان تنطیم قراداد بشدت بیمار بوده واز طرفی قدرت دیدن مطالب وهمچنین بشدت ناتوان از شنیدن مطالب تنطبم وبه امصای ایشان برسدوهمچنین فقط چندنفراز فرزندان که قرادبنامشان تنطیم میشده حضور داشته اندبدون اطلاع بقیه فرزندان واکنون پدر شده ایا اعتباراین اسناد زیرسوال نیست؟؟لطفا راهنمایی فرماییدوهمچنین اگر فرزندی طلب چندین سال کار کشاورزی در اراصی پدر که حق زراعتش را دریافت ننموده چگونه میتواند اقدام نمایدتشکر

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...