سلام مادری چهارفرزندداردومادردوسال پیش فوت کردند.حالابرادران علیه برادردیگرشکایت کردندکه تعداد۳۵راس گوسفنددراختیارتوست.همون برادردیگریعنی خوانده هم باارائه فیش حج، که نشون میده این برادر درسالی که ماد...

سلام مادری چهارفرزندداردومادردوسال پیش فوت کردند.حالابرادران علیه برادردیگرشکایت کردندکه تعداد۳۵راس گوسفنددراختیارتوست.همون برادردیگریعنی خوانده هم باارائه فیش حج، که نشون میده این برادر درسالی که مادرزنده بودمبلغ یک میلیون تومان به حج واریزکرده است .حال سوال من اینه که اومیتونه بگه که من دران زمان گوسفندان رافروختم و۱۸۰۰تومان شده بودکه یک میلیون ان راهزینه حج کردم وبقیه رابه خودش تحویل دادم

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...