سرقفلی یک باب مغازه از سال ۶۶داریم بدون انجام تخلف
اگر بخواهیم مغازه را بفروشیم و صاحب زمین مغازه را نخرد و اجازه انتقال به غیر ندهد میتوان قانونی اقدام کرد؟اگر دادگاه اجازه فروش را به صاحب سرقفلی بده...

سرقفلی یک باب مغازه از سال ۶۶داریم بدون انجام تخلف اگر بخواهیم مغازه را بفروشیم و صاحب زمین مغازه را نخرد و اجازه انتقال به غیر ندهد میتوان قانونی اقدام کرد؟اگر دادگاه اجازه فروش را به صاحب سرقفلی بدهد صاحب سرقفلی کل مغازه را میتواند بفروشد با شرط دادن حق صاحب زمین پس از فروش کامل مغازه یا فقط میتوان سرقفلی خود را بفروشد؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...