.سلام.مادارای زمین کشاورزی هستیم وسنداملاک بنام پدرم هست وبنام ایشان درخواست تسهیلات احداث استخراب دادیم متاسفانه پدرسال قبل فوت نمودن واکنون پرونده اماده است وبرادرایکه دران قطعه از اراصی صاحب زمین ش...

.سلام.مادارای زمین کشاورزی هستیم وسنداملاک بنام پدرم هست وبنام ایشان درخواست تسهیلات احداث استخراب دادیم متاسفانه پدرسال قبل فوت نمودن واکنون پرونده اماده است وبرادرایکه دران قطعه از اراصی صاحب زمین شدن ازما درخواست امصا برای انحصاروراثت ودریافت وام برای ایتخرشان هستن.ایا اینجا ما حقی ازوام نداریم که ۸۵درصدش بلاعوص پرداخت میشوددرحالیکه اراصیکه دردست ماست سندوبنجاق نداردوبنام نیست ومانمیتوانیم وام بگیرم وهنوز املاک هم تقسیم نشده عده ای ازبرادرها که میخوان ایتخربزنن زمانیکه پدربیماربودچندروزقبل فوت.سندهای تنطیم کردن واین اراصی رادردست دارندتشکر

11 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 28 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه گرامی کلیه ورثه در تمام سهم الارث بصورت مشاع سهیم هستند باید دادخواست مهر و موم ترکه و تقسیم سهم الارث بدهید

1400-03-20 00:08:58
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...