سلام شکایت دارم برعلیه اقای علی وادی زاده بشماره موبایل ۰۹۱۶۶۳۱۹۴۲۳ چندین سال است مسکن مهر۳پسرمعلولم راومبلغ ۲۹میلیون نومن که کارشناس مسکن ابادان خانم موسوی درجریان است برادشت کرده حتی وام ساخت مسکن ر...

سلام شکایت دارم برعلیه اقای علی وادی زاده بشماره موبایل ۰۹۱۶۶۳۱۹۴۲۳ چندین سال است مسکن مهر۳پسرمعلولم راومبلغ ۲۹میلیون نومن که کارشناس مسکن ابادان خانم موسوی درجریان است برادشت کرده حتی وام ساخت مسکن رابدون اطلاع ماگرفته وهرچه هزینه ساخت ازطرف دولت بمامیدهند بدون اطلاع مابرداشت میکند اکنون مسکن مهر۴۲طبقه یک ردیف o2بچه های من رانمیدهد مافاقد مسکن هستیم ایا میشود این اقاکه حق وحقوق معلولین راتصاحب کرده به حال خودش رهاکرده چراکسی درابادان نمیتواند همچوکسانی رامجاب کردکه مسکن راباتمام هزینه هارابرداردوخواشمندم کمکم کنید اکنون مدتی است بدلیل بیماری شوهرم ومعلول کوچکترم مستآجرهستم بخاطرمعالجه اومدم کمکم کنید

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...