سلام برادرم ازیه نفرپول نزولی میگیره سیصد میلیون وتا ششصد میلیون پس میدهپنجاه میلیونش میمونه بعد برادرم متواری میشه توی کاره ساخت وسازبود حالا دستگیرشده وزندانی شده اون آقای نزول خور مرده حالا پسرش از...

سلام برادرم ازیه نفرپول نزولی میگیره سیصد میلیون وتا ششصد میلیون پس میدهپنجاه میلیونش میمونه بعد برادرم متواری میشه توی کاره ساخت وسازبود حالا دستگیرشده وزندانی شده اون آقای نزول خور مرده حالا پسرش از یه کاغذ سفید امضا که دردستش بوده سوئستفاده کرده وتایپ کرده که آپارتمای که برادرم واحداشو فروخته میگه پنجاه پنجاه مال اونه حالا برادر من صدای ضبط شده پدرو پسر را که پول نزولی دادن ضبط کرده آیا میتونه دردادگاه از این فلش استفاده کنه

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...