سلام باتشکر از سایت خوبتون قنشگ روشن کننده راه برای افراد کم بضاعتی هست ک ب عنوان کارگر مشغولکارن و بخاطر موضوعات ی از از حق واقعی خودمیگذرند .بنده وجید ۲۷ساله از شیرازم اشمز فستفودم از روزسوم عید سال...

سلام باتشکر از سایت خوبتون قنشگ روشن کننده راه برای افراد کم بضاعتی هست ک ب عنوان کارگر مشغولکارن و بخاطر موضوعات ی از از حق واقعی خودمیگذرند .بنده وجید ۲۷ساله از شیرازم اشمز فستفودم از روزسوم عید سال جدید ۱۴۰۱در پیتزا فروشی مشغول شدم طبق رفتار خوب کارفرمامون در اوایل راضی ب کار شدم هرروز بحث قرارداد بود تا روزهای عیدو شلوغی گذشت . شفاهن ما شروطی گذاشتیم ک حقوق طبق اداره مرخصی پاداش سنوات و ....تا چهارماه از کار ماگذشت هرروزی که بحث و گوش زد کردن افزایش حقوقو و بستن قرار داد میشد بین ما و صاحب کار توجهی نمیشد و ۲۰روز از برج چهار گذشت ک ۲میلیون از حقوق برج سه ب حساب من واریز شد من دعوای لفظی تلفنی داشتم ک چرا ۲۰روز حقوق منو ندادی قسط بدهیهام دوبرابر شدن چون بانک جریمم میکرد.گوش نگرفت و گفت ک وایستا تا نیرو بیاد جات وارد ب کار شه بعد گورتو کم کنو م تاریخ ۳/۵/۱۴۰۱صبح رفتم از اونجا من خوشبختانه میگم همچیز رو دارم از پیام فیلم واریزی محل کار کسری بابت خوابگاه وضعیت خوابگاه ساعت کار روزهای کارکرد و....ایا بدون پایان خدمت میتونم در اداره کار رسیدگی کنم .....بعد پیام مربوط ب زمان تسویه رو هم دارم ک اوشون فرموده اند ک تاریخ ۱/۷برای تسویه بیا زودتر تسویه نمیکنم باهات اذیتت میکنم ..ایا میتونم بدون وکیل مطالباتم رو درسافت کنم با تشکر مراحل رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم....

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 16 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...