سلام، شرکت با توجه به روزهایی که دولت به دلیل آلودگی هوا یا کاهش مصرف گاز تعطیل کرده به صورت خودکار برامون مرخصی رد کرده و مرخصی کارکنان منفی شده فلذا از حقوق نیز کسر شده است. آیا این کار قانونی است؟...

سلام، شرکت با توجه به روزهایی که دولت به دلیل آلودگی هوا یا کاهش مصرف گاز تعطیل کرده به صورت خودکار برامون مرخصی رد کرده و مرخصی کارکنان منفی شده فلذا از حقوق نیز کسر شده است. آیا این کار قانونی است؟ در شکایت به ایشان گفتند شرکت میتواند به کارکنانش بگوید نیاید و براشون مرخصی رد کند.

10 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 78 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبهتر است موضوع را از اداره کار پیگیری کنید

1401-11-04 07:00:03

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...