سلام همسرم به عنوان کارگر در نوین چرم مشغوله 22سال پرداخت بیمه دارد و 57 سالش هست و جانباز 15% است کی میتواند بازنشست شود و درصد جانبازی به دردش میخورد حقوقش هم حدود 12 میلیون است
چقدر دریافتی باز نشس...

سلام همسرم به عنوان کارگر در نوین چرم مشغوله 22سال پرداخت بیمه دارد و 57 سالش هست و جانباز 15% است کی میتواند بازنشست شود و درصد جانبازی به دردش میخورد حقوقش هم حدود 12 میلیون است چقدر دریافتی باز نشستگی میگیرد؟

5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 56 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...