من از سایت ایسام خرید و قتی وسیله دست رسید دیدم اصل نیست و بعد از جر و بحث آن کالا رابه دستور آیسام‌ برگشت دادم و حالا ایسام به من اطلاع داده که طرف زفته‌ وشکایت کرده و آماده حساب کاریر مرا قفل کرده و...

من از سایت ایسام خرید و قتی وسیله دست رسید دیدم اصل نیست و بعد از جر و بحث آن کالا رابه دستور آیسام‌ برگشت دادم و حالا ایسام به من اطلاع داده که طرف زفته‌ وشکایت کرده و آماده حساب کاریر مرا قفل کرده و هیچ اطلاعاتی به من نمی دهد و از آن طرف هم آن شخص هم‌ جواب تماس هاین را نمی دهد و در شکایت ش کسب‌ مال نامشروع تهمت. زده‌ و نمی دانم چرا دادستان در بدو دعوی دستور لغو فعالیت مرا صادر کرده . درضمن من آدم معلول و بیمار هستم وجابجایی سخته برام و برای پاسخگو بلید بروم‌از اهواز به گرگان . حالا اگر بخواهم این جریمه را بدهم ونروم می توانم‌یل باید حاضر بشود و ربط این‌کسب نامشروع و خرید یک کالا را نمی فهمم .‌

5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 48 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...