من 5 سال کارکردم حسابدار و مدیر پخش مصالح ساختمانی بودم بازرس بیمه فقط 2 سال اول اسم من را در کرد اضافه کاری هم داشتم حالا که شکایت کردم اداره کار حرف کارفرما را قبول کرد و فقط 2 سال مابه التفاوت حقوق...

من 5 سال کارکردم حسابدار و مدیر پخش مصالح ساختمانی بودم بازرس بیمه فقط 2 سال اول اسم من را در کرد اضافه کاری هم داشتم حالا که شکایت کردم اداره کار حرف کارفرما را قبول کرد و فقط 2 سال مابه التفاوت حقوق به من داد و بیمه و اضافه کاری 5 سال قبول نکرد شاهد هم دارم باید چه کار کنم

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 161 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...