در مورد قرارداد NDA (عدم افشای اطلاعات و عدم رقابت) معمول این است که مبلغی را به عنوان عدم پایبندی به قرارداد با ارائه سفته،... در نظر می گیرند. 
سوالی که من دارم این است که آیا می توان در صورت عدم رع...

در مورد قرارداد NDA (عدم افشای اطلاعات و عدم رقابت) معمول این است که مبلغی را به عنوان عدم پایبندی به قرارداد با ارائه سفته،... در نظر می گیرند. سوالی که من دارم این است که آیا می توان در صورت عدم رعایت تعهد طرف مقابل با بنده و رقابت با من (تاسیس استارتاپی با موضوع مشابه و رقابت با استارتاپ متعلق به من)، به جای در نظر گرفتن مبلغی مشخص، درصدی از سهام استارتاپ رقیب را در نظر گرفت؟ و اگر این حالت ممکن است، به چه صورت باید در قرارداد قید شود و آیا نیاز به سفته یا چک دارد؟ دیگر اینکه در صورت افشای اطلاعات توسط شخص مقابل، چگونه می توانم ثابت کنم که شخص مقابل اطلاعات من رو افشا کرده و اینکه اصلا استارتاپ اولیه متعلق به من بوده و این طرف مقابل بوده که مخالف قرارداد به رقابت پرداخته؟

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 312 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...