سلام. کار فرمای دولتی بخشی از حقوق کارگران را با سوء استفاده از قوانین تحت عناوینی پرداخت می کند که شامل کسر بیمه نشود و حق بیمه کمتری بپردازد. (مثلا اضافه کار را در قالب سایر خدمات رفاهی پرداخت میکند...

سلام. کار فرمای دولتی بخشی از حقوق کارگران را با سوء استفاده از قوانین تحت عناوینی پرداخت می کند که شامل کسر بیمه نشود و حق بیمه کمتری بپردازد. (مثلا اضافه کار را در قالب سایر خدمات رفاهی پرداخت میکند). اداره کار به موضوع وارد نمی شود با این استدلال که ماده 148 فقط بیمه کارگران را الزام کرده و این مساله به سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود. سازمان تامین اجنماعی هم فقط به کارفرما اعلام میکند که سایر موارد پرداختی به پرسنل، شامل کسر حق بیمه می شوند ولی کارفرما توجهی ندارد. چگونه می توان پیگیری کرد.

6 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...