سلام پرونده بنده حکمش صادرشده وعلان چهل روزازحکم گزشته وشاکی اعتراض نزده من ازاول شاکی دونفربودم که یکیش تبرهه شدولی توحکم اسمی ازش نبرده چندروزقبل رفت اجرای کیفری پیامش اومدروگوشیم که پرونده شما درشع...

سلام پرونده بنده حکمش صادرشده وعلان چهل روزازحکم گزشته وشاکی اعتراض نزده من ازاول شاکی دونفربودم که یکیش تبرهه شدولی توحکم اسمی ازش نبرده چندروزقبل رفت اجرای کیفری پیامش اومدروگوشیم که پرونده شما درشعب اجرای کیفری وصل شده .رفتم گفتن بخاطر اسم اون یکی نبرده درحکم بازفرستادنش پیش قاضی که حکم صادر کرده ایامیتوانداون یکی که محکوم شده بعدازچهل روزاعتراض نزده علان اعتراض بزنه وحکم تعغیرکنه میخواستم کلن یه توضیع کامل بهم بدین ممنون میشم

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...