سلام طی قراردادی بوفه مدرسه را به زن و شوهری اجاره داده و در مدرسه هم ساکن شدند و شوهرش هم در شرکتی کار میکرد بعد از مدت چهار سال که رفتند خانم ایشان با اغفال معاون مدرسه نامه ای مبنی بر اشتغال به دار...

سلام طی قراردادی بوفه مدرسه را به زن و شوهری اجاره داده و در مدرسه هم ساکن شدند و شوهرش هم در شرکتی کار میکرد بعد از مدت چهار سال که رفتند خانم ایشان با اغفال معاون مدرسه نامه ای مبنی بر اشتغال به داروخانه هلال احمر از معاون بعنوان گرفتن دارو گرفته و طبق آن شکایت کرده و هیچگونه حقوق و پرداختی هم به ایشان پرداخت نشده ولی مرحله اول رأی منفی خورد دوباره اعتراض زدند و موسس حضور نداشت و رای به این خانم دادند که بایستی حق و حقوقش را بدهید ولی اعتراض زدیم آیا این قانونی است.

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...