19 سال درشرکتی نگهبان هستم که درماه دوهفته شیفت شب یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت عصرهستم بدون تعطیلی ایاسختی کاربرای من شامل میشودممنون ازلطف شما

19 سال درشرکتی نگهبان هستم که درماه دوهفته شیفت شب یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت عصرهستم بدون تعطیلی ایاسختی کاربرای من شامل میشودممنون ازلطف شما

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...