سلام این که سختی کار رو میگن افزایش دادن به بخش خصوصی هم ربط داره با برای دولتی هست من که پرستار بخش خصوصی هستم با ۲۰ سال میتوانم بازنشست بشم یا مثل دولتی ۲۵ سال میشه

سلام این که سختی کار رو میگن افزایش دادن به بخش خصوصی هم ربط داره با برای دولتی هست من که پرستار بخش خصوصی هستم با ۲۰ سال میتوانم بازنشست بشم یا مثل دولتی ۲۵ سال میشه

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...