سلام.بنده کلیه مراحل بیمه بیکاری را انجام داده ام فقط باتوجه به اینکه ۶ماه از کارگاه آخری برایم بیمه ردشده ولی ۱ماه امرکارراکارفرمالبست نداده.حال برداشتن رای هست تشخیص می‌گویند اجرای حکم بکنیدوتاکارفر...

سلام.بنده کلیه مراحل بیمه بیکاری را انجام داده ام فقط باتوجه به اینکه ۶ماه از کارگاه آخری برایم بیمه ردشده ولی ۱ماه امرکارراکارفرمالبست نداده.حال برداشتن رای هست تشخیص می‌گویند اجرای حکم بکنیدوتاکارفرمااون یکماه را پرداخت نکنه معلق میماندمگرنمیگن تاخیرکارفرماویانپرداختن حق بیمه کارگربعهده کارفرما است و نمی‌تواند مانع دریافت بیمه بیکاری باشدلطفاراهنمایم بفرمایید

8 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 112 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
علیرغم تصریح متقن ماده36قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد همه جانبه سازمان در برابر کارگران((حتی در خصوص عدم پرداخت حق بیمه یا تاخیر در ارسال لیست)) مضافا استفساریه مجلس در سال 1390 مبنی بر تایید شق دوم ماده36،رویه سازمان همچنان در اعمال بسیاری از حقوق و تکالیف غیر قانونی است.با این حال دو راه پیش رو دارید:
1_مراجعه به شعبه بیمه مورد نظر و تقدیم مدارک مثبت رابطه کاری و تاکید بر اجرای ماده36و استفساریه مجلس به عنوان تکلیف قانونی و اخطار به سازمان مبنی بر شکایت در دیوان عدالت اداری
2_مراجعه به اداره کار وامور اجتماعی محل اشتغال و تنظیم شکواییه مبنی بر عدم پرداخت یا ارسال لیست بیمه و تقدیم رونوشت شکایت و مدارک پیوست به شعبه تامین اجتماعی جهت برخورد با کارفرمای متخلف و برقراری بیمه بیکاری.
پیروز باشید.

1399-11-27 17:35:02
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...