باسلام بنده باسابقه ۱۱سال ازیک سال پیش دریک کارخانه استخدام شدم ودرقسمت فنی مشغول به کار بودم تا اینکه اواخرشهریورماه همسرم به علت دیرکردمهریه بنده رو درحال کار درکارخانه جلب کرد وبعد از دو روز وحل و...

باسلام بنده باسابقه ۱۱سال ازیک سال پیش دریک کارخانه استخدام شدم ودرقسمت فنی مشغول به کار بودم تا اینکه اواخرشهریورماه همسرم به علت دیرکردمهریه بنده رو درحال کار درکارخانه جلب کرد وبعد از دو روز وحل و فصل شدن مورد مهریه ام،برگشتم سره کارم که از شروع به کار بنده جلوگیری کردندوتابه امروز بدون پرداخت حتی یک ریال بنده رو از کارم بیکار کردند.لطفا راهنمایی کنید که ازنظرقانونی چه اقداماتی میتونم انجام بدم تا به حق وحقوق قانونی ام برسم..درضمن ازتاریخ قراردادم یک ونیم ماهی هم مانده بوددرزمان اخراج. ممنون میشم اگرکمکم کنید

3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...