سلام ایا به کارگیری بازنشسته درست است؟

سلام ایا به کارگیری بازنشسته درست است؟

6 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 19 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالحسین یاوری
حسین یاوری

وکیل پایه یک دادگستریسلام.هیچ مانعی برای بکارگیری ایشان وجود ندارد

1400-01-10 11:07:40
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
چنانچه رابطه شغلی شما مشمول قانون کار باشد علی الظاهر مانعی وجود ندارد.لکن به کارگیری بازنشسته دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول ممنوع است مگر با شرایط خاص من جمله،بازنشستگان متخصص،عقد قرارداد به صورت موقت و یا ساعتی مشروط بر این از یک چهارم ساعات کار کامندان عادی تجاوز ننماید،نیاز دستگاه مربوطه و...
موید باشید.

1400-01-12 17:57:00
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...