در مجموعه ای دولتی در تیم حفاظت از شخصیت مشغول بکار هستم. آیا شغل حفاظت از شخصیت جز مشاغل سخت نیست؟

در مجموعه ای دولتی در تیم حفاظت از شخصیت مشغول بکار هستم. آیا شغل حفاظت از شخصیت جز مشاغل سخت نیست؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...