سلام
من یکسالو هشت ماه تو فروشگاه زنجیره ای کار کردم که طی قرار داد مذکور بیشتر از ۶۰ساعت اضافه کار تعلق نمیگیره در صورتی که بیشتر از ۶۰ساعت اضاف کار پر کردم ۲۰۰ساعت میشه در ماه قصد شکایت دارم درصورتی...

سلام من یکسالو هشت ماه تو فروشگاه زنجیره ای کار کردم که طی قرار داد مذکور بیشتر از ۶۰ساعت اضافه کار تعلق نمیگیره در صورتی که بیشتر از ۶۰ساعت اضاف کار پر کردم ۲۰۰ساعت میشه در ماه قصد شکایت دارم درصورتی که کار فرما لایحه جهت ارائه به دادگاه داره که ساعت کاری تایید نمیکنه در صورتی که ساعت کاری خودمون رد میکردیم و بعد از طرف امور اداری تایید صورت میگرفت الان از اردیبهشت تا به حالم بیمه نریخته میشه راهنمایی کنید که شکایتم موفقیت امیز باشه

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...