باسلام..درفروشگاهی۳سال کارمیکردم که کارفرما اوایل کارازمن سفته بعنوان تضمینی برای کارکردن پیش او گرفت وفقط یک امضا واسم نوشتم ووقتی خواستم بنویسم ضمانت گفت لازم نیسنت...الان ازاوبخاطر مصالبات وبیمه شک...

باسلام..درفروشگاهی۳سال کارمیکردم که کارفرما اوایل کارازمن سفته بعنوان تضمینی برای کارکردن پیش او گرفت وفقط یک امضا واسم نوشتم ووقتی خواستم بنویسم ضمانت گفت لازم نیسنت...الان ازاوبخاطر مصالبات وبیمه شکایت کردم ومحکوم شد...ولی سفته مراپدرش به اجرا گذاشته ...توراخدا کمکم کنید باید چیکارکنم

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...