شخصی دو هزار متر زمین از قرار متری دو میلیون تومان بدون علم به اینکه ۵۰۰ متر از مستحق للغیر است ، خریداری و ثمن را پرداخت می کند ، هر گاه غیر(مالک ۵۰۰ متر) معامله رد کند . خریدار چه حقوقی دارد ؟

شخصی دو هزار متر زمین از قرار متری دو میلیون تومان بدون علم به اینکه ۵۰۰ متر از مستحق للغیر است ، خریداری و ثمن را پرداخت می کند ، هر گاه غیر(مالک ۵۰۰ متر) معامله رد کند . خریدار چه حقوقی دارد ؟

6 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...