پرسنل کلینیک ویژه هستم ،حدود ۱۲ سال سابقه کاردارم،قراردادم هنوز شبهه دار است و هر بار برای تمدید قرار داد با مشکل روبرو میشدیم،و امسال هم با توجه به تغییر قرار دادها در تمام سطوح علوم پزشکی ،قرارداد م...

پرسنل کلینیک ویژه هستم ،حدود ۱۲ سال سابقه کاردارم،قراردادم هنوز شبهه دار است و هر بار برای تمدید قرار داد با مشکل روبرو میشدیم،و امسال هم با توجه به تغییر قرار دادها در تمام سطوح علوم پزشکی ،قرارداد ما همچنان شامل هیچکدام از اضافه شدن نمیشود،چطور میتونم با شما صحبت کنم

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...