سلام بندد نانوای کارمیکرم کاذفرماپدرام بود و پدرام رفته وپسرمغازه صاحب اومد پنج ماه کارکردن نه حقوق رادادسه ماهم بیمه را پرداخت نکرد بندی روی کی شکایت کنم

سلام بندد نانوای کارمیکرم کاذفرماپدرام بود و پدرام رفته وپسرمغازه صاحب اومد پنج ماه کارکردن نه حقوق رادادسه ماهم بیمه را پرداخت نکرد بندی روی کی شکایت کنم

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
کارفرمای جدید،قائم مقام کلیه تعهدات و تکالیف کارفرمای سابق بوده و موظف به پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران می باشد.
با این وصف،شکایت متوجه پسر صاحب مغازه می باشد.البته جهت تحکیم کار،می توانید در صورت شکایت،ضمن اشاره به انتقال کارفرما،از هردو شکایت کنید.

1400-05-02 17:53:55
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...