سلام من مدت 12سال درشرکت فولاد مشغول کار هستم  بهسمت تکنسین تولید گازهای صنعتی مدتی هستمدیر واحد منو جابه جا کرده و کار مکانیک انجام میدم طبق قانون کار پنج شنبه جمعه تعطیل هستیم ولی مجبور هستیم بیایم...

سلام من مدت 12سال درشرکت فولاد مشغول کار هستم بهسمت تکنسین تولید گازهای صنعتی مدتی هستمدیر واحد منو جابه جا کرده و کار مکانیک انجام میدم طبق قانون کار پنج شنبه جمعه تعطیل هستیم ولی مجبور هستیم بیایم سر کار من نیومدم یک هفته پنج شبه نامه زدن کمیته انضباتی و اخراج

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 18 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...