چندماه پیش رفتم شرکت قراردادیک ساله بستم که ازمن یک میلیون سفته ضمانت کارگرفته بعدیه مدت بدون دلیل منواخراج کرده ودستمزدیک ماه رونمیده سفته رونمیده درحالی که قراردادیک ساله بسته بود

چندماه پیش رفتم شرکت قراردادیک ساله بستم که ازمن یک میلیون سفته ضمانت کارگرفته بعدیه مدت بدون دلیل منواخراج کرده ودستمزدیک ماه رونمیده سفته رونمیده درحالی که قراردادیک ساله بسته بود

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...