سلام.من عراق کار میکردم وبا کارگرام به تومان شرط کردم ومسکن وغذای انها در عراق بامن دوتااز کارگرام یزای زیارتی داشتن و سرماه نرفتن خودشان با اراده خودشان ماندن دوما بعد که رفتن مرز ورد شدن به من زنگ ز...

سلام.من عراق کار میکردم وبا کارگرام به تومان شرط کردم ومسکن وغذای انها در عراق بامن دوتااز کارگرام یزای زیارتی داشتن و سرماه نرفتن خودشان با اراده خودشان ماندن دوما بعد که رفتن مرز ورد شدن به من زنگ زدن وگفتن ما جریمه دادیم تو باید بهمون بدی بهشون گفتم که رسید یا مدرکی دارین که ادعای شمارا ثابت کنه گفتن نه به ما مدرکی ندادن دادگاه باینجور پرونده چه میکند؟تشکر

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 21 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...