سلام وقت شمابخیرمن مدیرساختمان هستم وسریداری داریم که به علت مخارج بالای زندگی حقوق سریداری کفافش رانمی دهدقرارشدسه روزدرهفته باماشینش اسنپ کارکندویاخودش سیم کشی وکارهای ساختمان بلداست بره سرکار/ البت...

سلام وقت شمابخیرمن مدیرساختمان هستم وسریداری داریم که به علت مخارج بالای زندگی حقوق سریداری کفافش رانمی دهدقرارشدسه روزدرهفته باماشینش اسنپ کارکندویاخودش سیم کشی وکارهای ساختمان بلداست بره سرکار/ البته کارهای ساختمان راانجام میدهدودراختیارش دواتاق سریداری است وپول آب وبرق وگاز نمی دهد / بیمه اش رابخاطرنیمه وقت بودنش آزادردمی کند ماهانه دومیلیون می دهیم وهشتصدهزارتومن هم بابت بیمه اش مجموعا 2800000تومن می گیرد /خواستم بااوقراردادی بنویسم که بعددچارمشکل نشویم لطفاراهنمایی بفرمایید/ آیابهترنیست اورانیمه وقت بیمه کنیم متن قراردادچه بایدباشد؟

3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 32 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمدهادی رادفر
محمدهادی رادفر

وکیل پایه یک دادگستریسلام نظر به تنظیم قرارداد جهت ارایه توضیحات لازم و ارایه بهترین راهکار و پیشنهاد و نظر به تسلط اینجانب در انجام خواسته ی شما بنحو احسن حاصل 18 سال تجربه وکالت و تنظیم قرارداد برایتان از طریق سامانه درخواست مشاوره تلفنی ثبت نمایید درخدمتتون هستم.

1401-04-16 00:33:04
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...