سلام
اینجانب سید امجد حسینی تشنیزی یهمدت ۱۹سال در شرکت سداد صنعت اصفهان به سمت جوشکار برق و آرگن وco2در شرایط بسیار سخت و آلوده و پرسرو صدا مشغول بودم بنا به دلایلی که عدم افزایش حقوق و حقوق کم بود از...

سلام اینجانب سید امجد حسینی تشنیزی یهمدت ۱۹سال در شرکت سداد صنعت اصفهان به سمت جوشکار برق و آرگن وco2در شرایط بسیار سخت و آلوده و پرسرو صدا مشغول بودم بنا به دلایلی که عدم افزایش حقوق و حقوق کم بود از کارم منع شدم لذا بعد از چند سال متوجه شدم لیست بیمه من بصورت عادی رد شده لذا حقوق اینجانب ضایع شده و تنها سختی کار اینجانب در جایی به کمک اینجانب نیامده خواهشمندم در مراحل ابتدایی کار مرا راهنمایی کنید

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 257 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام شما میتوانید از طریق اداره کار طرح دعوا نماید

1401-03-07 16:09:00

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...