امور ملکی

تفکیک و افراز املاک مشاع
تفکیک و افراز املاک مشاع
یکی از مباحث مهم و رایج در امور مربوط به ثبت املاک، بحث‌های مرتبط با تفکیک و افراز ملک مشاع می‌باشد. این دو واژه، اگرچه از لحاظ نتیجه، تقریباً مشابه یک دیگر هستند اما به لحاظ آث ...
ادامه مطلب