خانواده

حضانت فرزندان در قانون جدید حمایت خانواده
حضانت فرزندان در قانون جدید حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده که در سال 1392 به تصویب رسید، نوآوری‌هایی با خود به همراه داشت و کانون خانواده بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت. این قانون مسائل متعددی را در روابط خانوادگی شناسایی کرده و حل و فصل آن را در صلاحیت دادگاه‌ ...
ادامه مطلب
دلایل و مراحل طلاق به درخواست زوجه
دلایل و مراحل طلاق به درخواست زوجه
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، طلاق حقی برای مرد است و زوج می‌تواند ضمن رعایت ضوابط قانونی و پرداخت حقوق مالی، بدون نیاز به رضایت زوجه او را طلاق دهد. در مقابل، مقررات شرعی و قانون مدنی چنین حقی را برای زن متصور نیست و زن اصولاً حق ...
ادامه مطلب
طلاق توافقی و مراحل انجام آن
طلاق توافقی و مراحل انجام آن
  طلاق توافقی چیست؟ واژة طلاق در شرع و قوانین فقه اسلامی به معنای از بین رفتن عقد نکاح بین و زن و شوهر است که با جملة مخصوص طلاق جاری می‌شود. طلاق توافقی، به نوعی از طلاق می‌گویند که زن و شوهر بر اساس توافق با هم، از یکدیگر ...
ادامه مطلب
نفقه چیست و چطور نفقه را مطالبه کنم؟
نفقه چیست و چطور نفقه را مطالبه کنم؟
تعریف نفقه تامین نفقه به معنای تأمین نیازمندی‌های اولیه و ضروری زندگی است. مادة ۱۱۰۷ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه عبارت است از: همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل: مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداش ...
ادامه مطلب
الزام به تمکین؛ شرایط و مراحل
الزام به تمکین؛ شرایط و مراحل
الزام به تمکین چیست؟ مرد می‌تواند در صورت عدم تمکین زن، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواستِ «الزام به تمکین» اقدام کند. زوج یا وکیل قانونی او می‌تواند اقامة دعویِ تمکین را در دادگاه خانوادة محل اقامت زوجه ثبت و پیگیری کند. ...
ادامه مطلب