بر اساس فاکتور های مختلف در لیست وکلا جستجو کنید.

نگار پایدار اردکانی
متخصص در امور کار و تامین اجتماعی و دعاوی اداری
( از 34 نظر )
ویدا نجفی
وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در حوزه دعاوی تجارت بین الملل
( از 6 نظر )
داریوش حلیمی زنجانی اصل
پذیرش وکالت در عمومات دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، ثبتی ، خانوادگی
( از 4 نظر )
سپیده اسکندری
وکیل متخصص در امور حقوقی قراردادها و امور خانوادگی
حسن باغستانی
عدالتی که به تاخیر افتد عدالت انکار شده است
میثا کامیاب
وکیل متخصص در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
( از 1 نظر )
مهدی کارچانی
متخصص حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی

شما هم حقوقدان هستید؟
با ثبت نام در دادپرداز می توانید به صورت آنلاین و بدون محدودیت زمانی و مکانی، خدمات حقوقی خود را ارائه دهید
ثبت نام دادفر

loading...