شرایط شکایت کارگر از کارفرما

۱۲ دی ۱۳۹۷
782 بازدید

قانون کار، به‌صورت شفاف، روابط بین کارگر و کارفرما و تکالیف این دو نسبت به هم را تشریح نموده است. بطوری که حتی می‌توان گفت قانون جانب کارگر را گرفته است. کارفرما موظف است حقوق حقه کارگر را که شامل دستمزد، پاداش، عیدی، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خواروبار و امثال آن می‌باشد در موعد مقرر پرداخت نماید. قانون، هیچ‌گونه تعللی در این موارد را جایز نمی‌داند. بنابراین اگر به هر دلیلی کارفرما برخی از حقوق کارگر را به انحاء مختلف ضایع نماید یا قصد بهره‌کشی از کارگر را داشته باشد، کارگر می‌تواند به اداره کار مراجعه نموده و شکایت خود را از استنکاف کارفرما نسبت به حقوقش اعلام نماید.

در این رابطه لازم است که کارگر از حقوق حقه مصرح در قانون کار و شرایط شکایت کارگر از کارفرما، آگاهی کافی داشته باشد. در این صورت خواهد توانست حقوق خود را به‌درستی مطالبه نماید. در همین راستا در این مقاله، شرایط شکایت کارگر از کارفرما بررسی شده و طی سرفصل‌های زیر ارائه می‌گردد.

  • حقوق حقه کارگران
  • فرآیند و شرایط شکایت از کارفرما
  • نکات ویژه در شکایت از کارفرما
  • آیا گرفتن وکیل برای شکایت از کارفرما لازم است؟
  • نتیجه‌گیری

حقوق حقه کارگران

نخستین موضوعی که دراین‌باره باید به آن پرداخت، حقوق و دستمزد کافی با توجه به شرایط کار می‌باشد. معمولاً کارگران در دشوارترین شرایط در زمینه‌های تولید، صنعت و خدمات کار می‌کنند. بنابراین شایسته زندگی بهتری هستند. اما متأسفانه این قشر پرتلاش، به ‌اندازه زحماتشان دستمزد مناسب دریافت نمی‌کنند. در این زمینه باید به مفهوم «توسعه پایدار» اشاره کرد.

توسعه پایدار بر سه رکن نیروی کار، اقتصاد و محیط زیست استوار است. نظریه‌پردازان توسعه پایدار به‌صورت خلاصه می‌گویند: «برخلاف انقلاب صنعتی که به بهره‌کشی از نیروی کار با حقوق کم و آلودگی محیط زیست، برای اقتصاد پررونق صاحبان کار ختم شد، اگر انسان خواهان توسعه پایدار است باید به نیروی کار خود حقوق کافی بدهد. درعین‌حال، اقتصاد کارفرما نیز مد نظر قرار بگیرد و البته از فرآیندهایی استفاده شود که منجر به آلودگی محیط زیست نشوند.» حداقل حقوق کارگر باید مطابق با سبد معیشتی واقعی جامعه تنظیم شود، در غیر این صورت با توجه به شرایط شکایت کارگر از کارفرما، کارگر می‌تواند شکایت کند.

حق بیمه و مالیات

ازجمله مهم‌ترین حقوق کارگر، بیمه وی است. کارفرما موظف است با شروع بکار، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق و تعرفه معین به تأمین اجتماعی ارسال و در موازات آن مالیات را نیز به دارایی بپردازد. اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل نماید. کارگر می‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند. بنابراین این مورد موارد شکایت کارگر از کارفرما قرار می‌گیرد.

حقوق کلی کارگر

به‌صورت کلی براساس قانون، حقوق کارگر شامل حقوق ماهیانه بر مبنای هفته‌ای 44 ساعت است. مازاد آن به‌صورت اضافه‌کاری، مزایای مستمر مانند بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد، مرخصی استحقاقی حدوداً ماهیانه 2 روز و سنوات ماهیانه باید در نظر گرفته شود. در صورت تضییع یکی از این حقوق به انحاء مختلف توسط کارفرما، با توجه به شرایط شکایت کارگر از کارفرما، کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار محل، اقدام به شکایت نماید.

فرآیند و شرایط شکایت از کارفرما

با مراجعه کارگر به اداره کار، فرم‌هایی در اختیار وی قرار می‌گیرد که در ستون‌هایی، تمام تکالیف کارفرما نسبت به کارگر آورده شده‌اند. متن‌های مورد نظر بدون اطاله موضوع و به‌صورت خلاصه حق کارگر را بیان می‌کنند. بنابراین کارگر می‌تواند با خواندن هر ستون، شرایط شکایت کارگر از کارفرما را بررسی کرده و برای احقاق حقوق خود شکایت نماید. کارگر می‌تواند با ایجاد ضربدر در ستون مربوط به هرکدام از حقوقی که از او ضایع گشته فرم‌های شکایت را تکمیل کند. پس از تکمیل فرم‌های شکایت، در ابتدای کار، این شکایت به هیئت تشخیص (بدوی) ارجاع داده خواهد شد.

هیئت تشخیص با توجه به اسناد موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند و سپس رأی صادر می‌شود. البته اگر کارگر دارای بیمه باشد، بهتر است ابتدا از طریق شعبه بیمه‌گذار تأمین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا کند. پس از آن از واحد ارجاع آن شعبه اداره کار، نامه ­ای برای شعبه بیمه‌گذارتان بگیرید. در این مرحله به کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی که ثبت نام بیمه از آنجا انجام گرفته مراجعه و سوابق بیمه خود را دریافت نمایید و سپس سوابق را به اداره کار ببرد.

شکایت کارگران از کارفرمایان برای مطالبه حقوق و بیمه، مشمول مرور زمان نیست. بنابراین هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و در هر زمانی خود کارگر یا بعد از فوت او، وراث قانونی وی قادرند علیه کارفرما شکایت کنند.

نکات ویژه در شکایت از کارفرما | شرایط شکایت کارگر از کارفرما

در رابطه با شکایت از کارفرما بابت حقوق، بهتر است این کار با یک مدرک یا سند مطرح شود. برای مثال اگر کارگر، شرایط شکایت کارگر از کارفرما را به خوبی بررسی کرده و قصد شکایت بابت حقوق را دارد، حتماً حقوق، پاداش و سنوات دریافت نشده با علت ذکر شوند. در صورتی که پرسش‌هایی وجود دارد یا کارگر می‌خواهد آگاهی بیشتری کسب کند، واحد اطلاعات اداره کار، افراد را راهنمایی خواهد کرد. علاوه براین در کارگزاری‌های بیمه تأمین اجتماعی نیز بخش مشاوره برای ارباب‌رجوع وجود دارد که کارگر محترم می‌تواند از مشاوره‌های آن‌ها استفاده نماید. اگر دادخواست شکایت از کارفرما در رابطه با حقوق، با سند معتبر تنظیم شود احتمال پیروزی در محکمه بسیار بالاست، بنابراین کارفرما راهی جز پذیرفتن رأی صادره اداره کار نخواهد داشت.

درصورت تعلل کارفرما در اجرای حکم چه باید کرد؟

اگر پس از صدور رأی اداره کار، کارفرما در اجرای حکم تعلل ورزد کارگر می‌تواند از واحد بایگانی اداره کار، نامه اجراییه را تحویل گرفته و به شعبه قضایی مراجعه نماید. شعبه قضایی مأموری را به همراه کارگر می‌فرستند تا بتواند احقاق حق نماید. البته مطابق آمار گذشته، درصد کمی از کارفرمایان آنچنان مقاومت می‌کنند که کار به مأمور قضایی می‌رسد. در بیشتر مواقع پیش از این مرحله، احقاق حقوق کارگر انجام می‌شود. قانون از کارگر حمایت می‌کند و جای هیچ نگرانی نیست، فقط کارگران نیز باید به حقوق خود آگاه باشند. آن‌ها باید مراحل کارهای خود را به‌درستی پیگیری نمایند.

آیا گرفتن وکیل برای چنین شکایتی لازم است؟

در مراحل این‌گونه دادخواست‌های شکایت، در اداره کار، استفاده از وکیل رسمی در دعاوی بین کارگر و کارفرما می‌تواند برای دفاع از حقوق کارگر مفید باشد. در این صورت، اگر کارگر اطلاعات کافی از قوانین و شرایط شکایت کارگر از کارفرما نداشته باشد یا به‌ درستی از حقوق خود آگاه نباشد، حضور وکیل می‌تواند ثمر خوبی داشته باشد. همچنین در فرآیند پیشبرد مراحل قانونی و اداری، استفاده از وکیل می‌تواند موجب صرفه‌جویی در وقت و پیشرفت سریع‌تر کارها نیز بشود.

نتیجه‌گیری

قانون طرف کارگر را می‌گیرد، اما متأسفانه واقعیتی که هنوز در کشور وجود دارد این است که بخش بزرگی از کارگران زحمت‌کش عرصه خدمات، صنعت و تولید، از حقوق حقه مصرح در قانون کار و شرایط شکایت کارگر از کارفرما آگاه نیستند. بدین ترتیب، حقوق آن‌ها ضایع می‌شود. نخستین مرحله در احقاق حقوق، آگاهی کامل از آن‌ها است. در این مقاله سعی شده حقوق کارگر معرفی شود و در صورت رعایت نشدن از طرف کارفرما، نحوه شکایت و شرایط شکایت کارگر از کارفرما بیان شود. بنابراین با مطالعه این مقاله می‌توانید اطلاعات خوبی در این رابطه کسب نمایید. در صورتی که نیاز به مشاوره داشته باشید نیز می‌توانید از مشاوره کارشناسان ما بهره‌مند شوید.

 

پرسش رایگان از وکیل حقوق کاردرخواست وکیل متخصص حقوق کار

نیاز به کمک دارید؟ همین حالا زنگ بزنید: 300 66 387 051 و 8028 468 0938 (سراسر کشور)

 

این مطلب چطور بود؟
شرایط شکایت کارگر از کارفرما
4.5 (90.4%) 25 رأی

درباره تحریریه دادپرداز


این مقاله توسط تیم حقوقی دادپرداز تهیه شده است. سامانه حقوقی دادپرداز یک سامانه‌ی اینترنتی برای مشاوره حقوقی تخصصی و استخدام آنلاین بهترین وکلای کشور است. دادپرداز بر قراردادهای وکیل و موکل نظارت نموده و کیفیت خدمات با ابزارهای نرم‌افزاری تنظیم و تضمین می شود. شما می‌توانید پاسخ سوالات حقوقی خود را به رایگان از وکلای دادپرداز بگیرید. بعلاوه، می‌توانید درخواست وکیل در دادپرداز ثبت کنید تا از بهترین وکلای کشور پیشنهاد همکاری بگیرید. پشتیبانان دادپرداز تا پایان همکاری شما با وکیل در کنار شما هستند تا تجربه‌ی همکاری شما با وکلا، شیرین‌تر،مطمئن‌تر و آسان‌تر رقم بخورد.

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *